صفحه اصلی > امكانات فرانیرو

امكانات فرانیرو

فضاهای اداری

  1. 1000 متر مربع فضای تجاری و اداری
  2. 10700 متر مربع فضای کارخانه و انبار
  3. 28 كارگاه فعال پست های فشار قوی

350 نفر پرسنل تمام وقت شامل:

  1. 150 نفـر كارشناسان طراحی، مهندسی و مدیریت پروژه ها
  2. 165 نفـر عـوامل اجـرایی و كارخانه
  3. 35 نفـر كاركنان مالی، پشتیبانی و خـدمات

لیست تجهیزات و ماشین آلات تست و راه اندازی

  1. دستگاههاي تست و راه اندازي
  2. تجهيزات بخش نصب
  3. ماشين آلات بخش ساختماني
  4. امكانات سخت افزاري (IT)
  5. امكانات نرم افزاری