صفحه اصلی > امكانات فرانیرو

امكانات فرانیرو

فضاهای اداری

 1. 3640 مترمربع فضای دفاتر تهران و تركیه
 2. 3000 مترمربع فضای كارخانه
 3. 2300 مترمربع فضای انبار
 4. 28 كارگاه فعال پست های فشار قوی

350 نفر پرسنل تمام وقت شامل:

 1. 150 نفـر كارشناسان طراحی، مهندسی و مدیریت پروژه ها
 2. 165 نفـر عـوامل اجـرایی و كارخانه
 3. 35 نفـر كاركنان مالی، پشتیبانی و خـدمات

لیست تجهیزات و ماشین آلات تست و راه اندازی

 1. دستگاههاي تست و راه اندازي
 2. تجهيزات بخش نصب
 3. ماشين آلات بخش ساختماني
 4. امكانات سخت افزاري (IT)
 5. امكانات نرم افزاری