صفحه اصلی > اخبار > پست GIS فجر بندر عباس احداث شده توسط شركت مهندسي فرانيرو در تاريخ 90/07/23 برقدار گرديد

پست GIS فجر بندر عباس احداث شده توسط شركت مهندسي فرانيرو در تاريخ 90/07/23 برقدار گرديد

پست 63/230 GIS    كيلوولت فجر بندر عباس كه توسط شركت مهندسي فرانيرو به صورت EPC اجرا شده است در تاريخ 1390/07/23 برقدار گرديد. تجهيزات اين پست كه شامل 6 بي 230 كيلوولت و 16 فيدر 63 كيلوولت مي باشد ، ‌توسط شركت هيوسانگ كره جنوبي ساخته شده و سيستم حفاظت و كنترل آن به صورت  DCS مي باشد.


تاریخ درج : 1390/08/12