صفحه اصلی > شركت های همكار > شركت مهندسان مشاور فرانیرو

شركت مهندسان مشاور فرانیرو

این شركت به منظور ارایه خدمات مشاوره و مهندسی و طراحی پست ‌های فشار قوی و سیستم ‌های برق‌رسانی به صنایع بزرگ تأسیس شد. شك نیست كه طراحی بهینه و به موقع در پروژه‌های صنعتی، از بالاترین اولویت ‌های طرح ها بوده و به دانش فنی بالایی نیز نیازمند است. شركت مهندسی فرانیرو، خوشبختانه توانسته است با اتكاء به اعتبار و تجارب ارزنده خود، كادر قوی و خبره‌ای در این زمینه فراهم نماید تا ضمن انجام خدمات مهندسی در مراحل مختلف (طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی، تـهیه لیست و مشخـصات فنی تجهیزات، Design Review، نظارت كارگاهی و غیره) بـرای كارفرمایان مختلف، به شركت مادر نیز سرویس ‌های ارزنده‌ای را ارایه نماید.