صفحه اصلی > ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شركت مهندسی فرانیرو دارای تشكیلات سازمانی زیر می باشد:

  • معاونت فنی و مهندسی شامل بخش های طراحی HV و LV ، ساختمان و مكانیك
  • معاونت بازرگانی شامل بخش های خرید داخلی، خرید خارجی، ثبت سفارش و گشایش اعتبار، حمل و ترخیص
  • معاونت اجرایی شامل مدیریت پروژه ها و بخش نصب و راه اندازی تجهیزات و اجرایی ساختمان
  • معاونت توسعه بازار ،‌مناقصات و قراردادها شامل بخش های مهندسی، برآورد مقادیر كار مناقصات، تهیه پیشنهادات فنی و مالی و تنظیم كلیه قراردادها و توسعه بازار كه متشكل از سه واحد پیشنهادات پست ها و خطوط ، نیروگاه ها و صنایع و فروش نمایندگی ها می باشد
  • مدیریت طرح و برنامه شامل نظارت و مدیریت سیستم های اطلاعاتی ،‌كنترل پروژه ها ،‌آموزش و منابع انسانی ،‌تهیه سیستم ها و روش های استاندارد كیفیت ،‌سازماندهی و برنامه ریزی های كوتاه مدت و دراز مدت سازمان
  • مدیریت مالی
  • مدیریت اداری و پشتیبانی
  • واحد تحقیق و توسعه R & D انتشار مقالات علمی- پژوهشی /تالیف ، ترجمه و انتشار كتب
  • واحد تضمین كیفیت QA