صفحه اصلی > نصب تجهیزات

نصب تجهیزات

گروه نصب

از بدو تاسیس شرکت فرانیرو ،یکی از نقاط قوت شرکت، سرمایه گذاری و پرورش نیروی انسانی در زمینه نصب تجهـیزات و همراه داشـتن گروهـهای نصب قوی و با برنامـه بوده اسـت .

پـس از گسـترش شرکت و با توجه به همزمانی پروژه های در دست اقدام، تقویت گروه نصب در دستور كار قرار گرفت و اكنون کلیه عملیات اجرایی به نحو احسن و در زمان مناسب اجرا می گردد و در بعضی از پروژه‌ها حتی زودتر از برنامه زمانبندی پروژه‌ها اجرا می شود.

در حال حاضر با توجه به تعداد پروژه های در دست اقدام سه گروه نصب با پرسنل مستقل با تخصص های لازم و تجهیزات کامل و به روز شده بصورت موازی و با مرکزیت دفتر اصلی ( معاونت اجرایی ) مشغول انجام وظیفه می‌باشند و با توجه به تسهیلات فراهم شده هر گروه نصب توانایی اجرای چندین پروژه بصورت همزمان را دارا میباشد.

شرح وظایف گروههای نصب:

 1. استقرار در کارگاه و تجهیز کارگاه
 2. تحویل گیری تجهیزات ارسالی از دفتر مرکزی و كارخانجات سازنده و شمارش و تطبیق آنها با مدارك فنی و نقشه ها
 3. نصب سازه های نگهدارنده تجهیزات و گنتری ها
 4. نصب كلیه تجهیزات
 5. اجرای اتصالات فشار قوی
 6. سینی گذاری كانالها
 7. اجرای کابل کشی و وایرینگ
 8. نصب کلیه تابلوها
 9. همکاری با گروه تست و راه اندازی
 10. تحویل موقت
 11. برچیدن تجهیز کارگاه