صفحه اصلی > تاریخچه

عملیات اجرایی

عملیات ساختمانی

عملیات ساختمانی پروژه های شركت مهندسی فرانیرو، ‌توسط شركت ساختمانی تدوین نیرو (نو سازه سابق)، ‌یكی از با سابقه ترین شركت های ساختمانی در زمینه پست های فشار قوی كه مجری عملیات ساختمانی ده ها پست فشار قوی در سطوح ولتاژی مختلف و صد ها كیلومتر خطوط انتقال می باشد، صورت می گیرد.

نصب تجهیزات

از بدو تاسیس شرکت فرانیرو ،یکی از نقاط قوت شرکت، سرمایه گذاری و پرورش نیروی انسانی در زمینه نصب تجهـیزات و همراه داشـتن گروهـهای نصب قوی و با برنامـه بوده اسـت .

تست و راه اندازی

این واحد مسئول تست و راه اندازی تجهیزات فشار قوی شامل : ترانس قدرت وكمكی - راكتور ترانس جریان - ترانس ولتاژ - برق گیر - خازن - سكسیونر - بریكر - باطری - شارژر - كلیه مدارات حفاظت و كنترل - روشنایی - LV AC , LV DC (در پستهای نیروگاهی - انتقال) و فوق توزیع میباشد.