صفحه اصلی > تابلو های پست های برق

تابلو های پست های برق

تابلوهای پروژه ها شامل تابلو های حفاظت، ‌ كنترل، ‌LVAC، ‌LVDC، ‌مارشالینگ، ‌تابلوهای DCS، ‌تابلوهای فالت و ایونت ریكوردر ( Fault and Event Recorder)و غیره در كارخانه فرانیرو صنعت پیشرو ( از شركت های همكار فرانیرو ) ساخته می شود.

این كارخانه در سال 1384 از سوی شركت مهندسی فرانیرو به عنوان بازوی تأمین كننده تابلوهای پروژه‌های پستهای فشار قوی تأسیس گردید.

از آنجا كه تابلوهای یك پست فشار قوی و یا هر مجتمع صنعتی به لحاظ فنی و ارزش مالی (نسبت به سرجمع قیمت قرارداد) نقش تعیین‌كننده‌ای در اجرا و تحویل به موقع آن پست و یا مجتمع صنعتی دارد و نیز با عنایت به اینكه واگذاری ساخت تابلو به تابلوسازان به لحاظ زمان بر بودن فرایندهای استعلام، ارزیابی، عقد قرارداد، مبادله اسناد و مدارك و نقشه‌ها و مشكلاتی كه در اثناء ساخت تابلوها به جهت وجود مغایرت‌ها و تغییرات حین كار، تهیه نقشه‌های مطابق ساخت و همچنین مشكلاتی كه بطور معمول در زمان نصب و راه‌اندازی پیش می‌آید، موجب بروز انبوهی از مشكلات خارج از كنترل پیمانكار پست می‌گردد. بنابراین شركت فرانیرو در جهت كاستن بخشی از مشكلات و ایجاد شرایط مطمئن ‌تر برای تحقق اهداف اجرایی خود، یك شركت مستقل تابلوسازی تاسیس نموده و با فراهم كردن كلیه امكانات در همه ابعاد و تامین نیروی انسانی مجرب و متبحر در امر تابلوسازی، ساخت تابلوهای پروژه ها را تحت نظارت و هدایت خود درآورد.

شركت فرانیرو صنعت پیشرو برای تولید تابلوهای فشار ضعیف ثابت و حفاظت و كنترل پس از طی مراحل ارزیابی از طرف سازمان توانیر تایید صلاحیت شده و از طریق انجمن صنفی تولیدكنندگان تابلوهای برق ایران گواهی مربوطه را دریافت نموده‌ و تاكنون انواع تابلوهای بیش از سی پست فشارقوی را تولید و تحویل نموده است.