صفحه اصلی > طراحی بخش LV

طراحی بخش LV

گروه طراحی LV

بخش طراحی كنترل و حفاظت (LV) این شركت با جذب نیروهای متخصص فارغ‌التحصیل از دانشگاههای معتبر و نیز بخش نقشه‌كشی كاملا حرفه‌ای، امور طراحی بخشهای كنترلی و حفاظتی پروژه‌های شركت را در دو حالت DCS و معمولی بر مبنای به روزترین علوم و فناوریهای صنعت برق و نیز با تكیه بر تجربه و دانش فنی كارشناسان خود، از شروع تا پایان پروژه‌ها به شرح خلاصه‌ی زیر انجام می‌دهد:
  • تهیه مدارك پایه شامل نقشه‌های تك‌خطی، دیاگرامهای حفاظتی و كنترلی و مخابراتی و محاسبات CT,VT و.... با استفاده از نرم افزار های مربوطه كه معمولا نسخه‌های ویرایش شده و ارتقا یافته نرم‌افزارهای معتبر می‌باشند.
  • طراحی نقشه‌های تفصیلی اسكماتیك كه حاصل كار مدارك پایه بوده و نقشه‌های ساخت تابلوهای كنترل و حفاظت و تغذیه داخلی پروژه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای مذكور می‌باشند.
  • تهیه جداول كابل‌كشی و اتصالات مابین تابلوها با استفاده از نرم‌افزار كابل اختصاصی این شركت
  • محاسبات تنظیمات رله‌های حفاظتی و نیز انجام پیكره‌بندی آنها با استفاده از نرم‌افزارهای خاص هر رله و نیز تست فانكشنهای حفاظتی و كنترلی رله‌ها و انجام تستهای FAT و SAT سیستمهای كنترلی، مخابراتی و DCS.