صفحه اصلی > گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها

گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها

بی شك رضایت مشتری بهترین سند كارایی و موفقیت یك شركت در زمینه های مختلف فعالیت می باشد.
طبق نظرخواهی شركت مهندسی فرانیرو از مشتریان خود در قالب سیستم های مدیریت كیفیت، ‌متوسط امتیاز داده شده از طرف مشتریان، عدد 88/1 از 100 امتیاز بوده است. شركت مهندسی فرانیرو در این راستا تقدیرنامه های متعددی نیز از كارفرمایان محترم دریافت نموده است كه در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود: