صفحه اصلی > تاریخچه

تاریخچه

شركت مهندسی فرانیرو در سال 1370 توسط تعدادی از مهندسان و متخصصین مجرب وزارت نیرو بنیان گذاشته شد.

این شرکت دارای مجوز احداث پست های فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 كیلو ولت به صورت كلید در دست از شركت توانیر بوده و در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو به عنوان پیمانكار EPC از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رتبه یك را اخذ نموده است.

درحال حاضر، شركت مهندسی فرانیرو با استفاده از امكانات گسترده تخصصی،مدیریتی،بازرگانی و مالی، یكی از بزرگترین شركتهای ایرانی در زمینه احداث خطوط و پستهای فشارقوی و اجرای بخش های مختلف الكتریكی و مكانیكال صنایع می باشد.

همچنین این شركت تاكنون بیش از 100 دستگاه پست فشار قوی و مجموعه های برق صنایع را در داخل كشور احداث و راه اندازی نموده است و اخیراً در انجام پروژه‌های برون مرزی نیز موفقیت هایی را كسب نموده است.