صفحه اصلی > پیام هیئت مدیره

پیام هیئت مدیره

مشتریـان و همكـاران عـزیز:


این پایگاه رایانه ای، دریچه ای است برای اطلاع رسانی ،گفتگو ،هم فكری و همكاری‌های علمی و عملی در راستای انجام بهتر كارها ،رضایت شما و پیش بردن مطلوب وظایفی كه جهت انجام پروژه های برقی و صنعتی به عهده همه‌ی ما گذاشته شده است.

شركت مهندسی فرانیرو با استفاده از تجارب و دانش بیش از 350 نفر از زبده ترین كارشناسان و عوامل اجرایی رشته های مختلف و در طول قریب به بیست سال فعالیت، توانسته است مجموعه ای را تشكیل دهد كه در اجرای پروژه های كلید در دست در زمینه احداث پست های فشارقوی و تاسیسات برق رسانی به صنایع، رضایت مشتری،كاركنان و بنیان گذاران شركت را همزمان فراهم نماید.

خوشحال خواهیم شد اگر بازدیدكنندگان از این پایگاه، نقطه نظرها و پیشنهادات خود را از راه های پیش بینی شده در آن، به اطلاع شركت فرانیرو برسانند.شك نیست كه تنها و تنها این تعامل دوجانبه و یادآوری اشكالات و كمبودهای كار از سوی مشتریان و همكاران می تواند در آگاهی بر نواقص و اشتباهات و برنامه ریزی برای رفع آن ها موثر باشد و افزایش رضایت مشتریان و كاركنان را بطور مستمر تأمین نماید.