صفحه اصلی > عملیات ساختمانی

عملیات ساختمانی

عملیات ساختمانی پروژه های شركت مهندسی فرانیرو، ‌توسط شركت ساختمانی تدوین نیرو (نو سازه سابق)، ‌یكی از با سابقه ترین شركت های ساختمانی در زمینه پست های فشار قوی كه مجری عملیات ساختمانی ده ها پست فشار قوی در سطوح ولتاژی مختلف و صد ها كیلومتر خطوط انتقال می باشد، صورت می گیرد.
از آنجا كه شركت تدوین نیرو، ‌پیمانكار شركت مهندسی فرانیرو نبوده و دو شركت با داشتن هیئت مدیره مشترك، همكار محسوب می شوند، ‌لذا در این نوع همكاری از تنش های مرسوم بین شركت مسئول EPC و پیمانكار ساختمانی اثری نیست.

شركت تدوین نیرو با در اختیار داشتن كادر قوی مدیریتی و مهندسان باتجربه به عنوان سرپرست كارگاه ها، دفاتر فنی كار آمد در ستاد تهران و در هر یك از كارگاه‌ها، ‌ماشین آلات متعدد و مناسب فعالیت های ساختمانی و انواع نرم افزار ها جهت بازآفرینی، ‌برنامه ریزی،‌برآورد و صورت وضعیت كردن آیتم های مختلف ساختمانی، ‌از ابتدای كار كلیه طراحی های به عمل آمده توسط شركت مهندسی فرانیرو را پیاده نموده و با استفاده از ابزار های نقشه كشی سه بعدی، ‌كلیه عملیات را سیموله، برآورد و برنامه ریزی می نماید.

حاصل تلفیق مدیریت، ‌برنامه ریزی، ‌كنترل كیفیت، ‌ماشین آلات و مصالح مناسب، آن بوده است كه بخش ساختمانی پروژه ها،‌به موقع و با كیفیت مطلوب جهت شروع عملیات نصب تجهیزات آماده شده و در هماهنگی با گروه نصب شركت مهندسی فرانیرو، ‌از دوباره كاری، تخریب و یا اتلاف زمان جلوگیری می گردد.