صفحه اصلی > زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت

عمده فعالیتهای شركت مهندسی فرانیرو، به شرح ذیل است:

 • EPC پست های فشار قوی AIS و GIS تا سطح ولتاژ 420 كیلوولت و برنامه ریزی برای اجرای پروژه های انتقال در
  سطح ولتاژ 800 كیلوولت
 • EPC سیستم های الكتریكال، كنترل و ابزار دقیق نیروگاه ها
 • EPC سیستم های الكتریكال، كنترل و ابزار دقیق صنایع نفت، ‌گاز، ‌پتروشیمی و ریلی
 • EPC خطوط انتقال انرژی تا سطح ولتاژ 420 كیلوولت
 • EPC سیستم های AMR و AMI ( شبكه هوشمند كنتورهای آ‌ب ، برق و گاز ) و EPC پروژه های مرتبط با انرژی های
  تجدید پذیر ( بادی ،‌خورشیدی و...)
 • ساخت انواع تابلوهای پست های فشار قوی و صنایع
 • طراحی و ساخت انواع دستگاه های ثبات خطا و حوادث EVENT RECORDER AND FAULT RECORDER
 • انجام تعمیرات اساسی و سرویس و نگهداری ترانسفورماتور های قدرت – توزیع و راكتورها تا سطح ولتاژ 420 كیلوولت