صفحه اصلی > شركت های همكار > دفتر فرانیرو در تركیه

دفتر فرانیرو در تركیه : Faraniroo Muhendislik Elektrik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

این شركت در زمینه‌های ایجاد تسهیلات در امور بازرگانی، مالی، بازاریابی و همچنین اجرای پروژه های برون مرزی و مشترك با شركت ‌های ترك در منطقه فعالیت دارد.