صفحه اصلی > پروژ ه ها > پروژه های مرتبط با وزارت نیرو

پروژه های مرتبط با وزارت نیرو

  • نمایی از دفتر مركزی شركت فرانیرو واقع در تهران(ساختمان آبشار)
  • دستگاه ثبات خطا (Fault recorder)-ساخت شركت فرانیرو