صفحه اصلی > طراحی بخش CIVIL

طراحی بخش CIVIL

گروه طراحی ساختمان

این گروه با بهره مندی از مهندسین مجرب(با مدارك تا حد كارشناسی ارشد از بهترین دانشگاههای كشور) در كنار یك تیم قوی نقشه كشی، با بكارگیری جدیدترین ویرایش از معتبرترین نرم افزارهای طراحی (از قبیل ETABS,SAFE,SAP و....)توانایی انجام انواع خدمات مهندسی از قبیل طراحی،محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی انواع ابنیه ساختمانی در پستهای برق فشارقوی تا رده ولتاژی 400كیلوولت را دارا می باشد. اهم فعالیتهای این گروه به شرح زیر است:
  1. طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی انواع ساختمانهای كنترل، سالنهای GIS و اتاقهای BCR
  2. طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه و فونداسیون پایه تجهیزات، گنتری و دكلهای مخابراتی
  3. طراحی و محاسبه انواع جرثقیل های سقفی و سالنی جهت استفاده در سالنهای GIS تا رده ولتاژی 400 كيلو‌ولت
  4. طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فونداسیون ترانسهای قدرت و كمكی، راكتورها و بانكهای خازنی
  5. طراحی و تهیه نقشه دیگر آیتمهای ساختمانی در پستهای فشارقوی شامل: نقشه های عملیات خاكی، محوطه سازی،زهكشی محوطه، جاده های دسترسی و داخلی پست، كانالهای كابل، ساختمانهای نگهبانی و جنبی و ...
  6. بازدید و كنترل مراحل ساخت و مونتاژ سازه های فلزی مربوطه و همچنین انجام بازدیدهای دوره ای از مراحل اجرای عملیات ساختمانی جهت انجام كنترل های مضاعف مهندسی