صفحه اصلی > دستگاه ثبات خطا

دستگاه ثبات خطا(Fault Recorder)

ساخت شركت فرانیرو , مدل (FR-PCI-816/848)


دستگاه ثبات خطا (Fault Recorder) مدل FR-PCI-816/848 به منظور تشخیص و ثبت اختلالات و خطاهای حاصله در پستها، نیروگاهها و شبكه های انتقال و توزیع انرژی الكتریكی طراحی و ساخته شده است.این دستگاه به صورت پیوسته تمام مقادیر سیگنالهای ورودی اعم از آنالوگ و دیجیتال را در لحظات قابل تنظیم قبل و بعد از رخ دادن Fault با حداكثر فركانس 20‌KHz نمونه برداری كرده و ثبت می‌نماید.عملیات نمونه برداری در بوردهای مختلف یك سیستم مبتنی بر كامپیوتر صنعتی و نیز كامپیوترهای صنعتی مختلف توسط یك گیرنده GPS، همزمان(سنكرون) می شود.

سخت افزار سیستم:


این سیستم بر مبنای كامپیوتر صنعتی و بوردهای Data Acquisition با باس PCI طراحی شده است. هر بورد Fault Recorder دارای 8 ورودی آنالوگ است كه قادر به اندازه گیری ورودیهای ولتاژ و جریان تعریف شده در سیستم می باشد.
سیگنالهای آنالوگ با دقت 14 بیت و فركانس نمونه برداری 250KHz اندازه گیری شده و با اضافه شدن Time Tag دریافت شده از طریق گیرنده GPS، بوسیله باس PCI به حافظه IPC منتقل شده تا نرم افزار سیستم این اطلاعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.همچنین هر یك از بوردها دارای 16 یا 48 كانال ایزوله ورودی دیجیتال می باشد.جهت ارتباط بوردهای Fault Recorder با ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، مدارات الكتریكی واسطی طراحی و ساخته شده است كه مشتمل بر 4 ترانسفورماتور جریان و 4 ترانسفورماتور ولتاژ به همراه مدارات متناسب كننده(Conditioner) می باشد.