صفحه اصلی > تست و راه اندازی

تست و راه اندازی

وظایف :
این واحد مسئول تست و راه اندازی تجهیزات فشار قوی شامل : ترانس قدرت وكمكی - راكتور ترانس جریان - ترانس ولتاژ - برق گیر - خازن - سكسیونر - بریكر - باطری - شارژر - كلیه مدارات حفاظت و كنترل - روشنایی - LV AC , LV DC (در پستهای نیروگاهی - انتقال) و فوق توزیع میباشد.

تعداد پرسنل :
در حال حاضر اين واحد متشكل از 4 اكيپ جداگانه تست ميباشند. كه بطور همزمان ميتوانند در چهار منطقه جداگانه انجام وظيفه نمايند.

تحصیلات پرسنل :
میزان تحصیلات كل پرسنل این واحد حداقل لیسانس برق قدرت و یا الكترونیك میباشد.

دستگاهای تست :
این واحد دارای بیش از 50 دستگاه نو و كالیبره شده جهت انجام آزمایشات دقیق و جامع تجهیزات مختلف می باشد كه لیست و مشخصات آنها در بخش لیست تجهیزات آمده است.