صفحه اصلی > گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها > لیست گواهینامه ها

لیست گواهی نامه ها

 • گواهينامه طرح و ساخت در رشته نيرو ( پايه يك )
 • گواهي صلاحيت پيمانكاري در رشته نيرو (پايه يك ) و صنعت و معدن
 • گواهي تأييد صلاحيت براي احداث پست هاي فشارقوي تا سطح ولتاژ 400 كيلوولت به صورت كليد در دست از طرف توانير (وزارت نيرو)
 • گواهي صلاحيت جهت اجراي پروژه هاي فتوولتائيك براي برق رساني از طرف سازمان انرژي هاي نو ايران( سانا)
 • گواهي ISO 9001:2015
 • گواهي مديريت ايمني،بهداشت حرفه اي و زيست محيطي(HSE)
 • گواهي نامه ثبت اختراع ثبت و قرائت از راه دور كنتور آب و گاز
 • گواهي صلاحيت تابلو سازي
 • گواهي صلاحيت خدمات مشاوره
 • گواهي عضويت شركت فرانيرو در سنديكاي صنعت برق ايران
 •     1  2