صفحه اصلی > مقالات > ارضای محدودیت های چندجمله ای با استفاده از روش انطباقي كاهش دامنه پويا

ارضای محدودیت های چندجمله ای با استفاده از روش انطباقي كاهش دامنه پويا

مقاله " ارضاي محدوديتهاي چند جمله اي با استفاده از روش انطباقي كاهش دامنه پويا" توسط يكي از همكاران شركت مهندسي فرانيرو در سال 2012 ميلادي در يازدهمين دوره كنفرانس بين المللي ‌(ICIS) ارائه و چاپ گرديد.همچنين عنوان اين مقاله در كتابخانه هاي ديجيتال به شرح زير فهرست شده است:

IEEE
ACM
IEEE Computer Society
DBLP

چكيده مقاله:

تولید خودکار داده آزمون، یکی از روش های مناسب جهت آزمون نرم افزار است. ارضای محدودیت ها به عنوان یکی از قسمت های مهم، در تولید داده آزمون شناخته می شود. هر محدودیت معرف یک شرط است و ارضای محدودیت به معنای تعیین برداری از مقادیر متغیرهاست به طوریکه این مقادیر شرط را ارضا کنند. در روشهای پیشین با کاهش دامنه متغیرها، بردارهای ارضا کننده شرط، کشف می شد. با این حال روشهای گذشته قادر به کشف تماميِ بردارهای ارضا کننده شرط نبودند. اين مقاله روش انطباقي ADDR را ارائه مي دهد كه جهت کشف تمامی بردارهای ارضاکننده محدودیتهای چندجمله ای استفاده مي‏ شود. در روش پيشنهادي هر محدوديت با استفاده از روش تقسيم و غلبه و كاهش دامنه ارضا مي‏شود. با هر بار اجرای برنامه دامنه های جدیدی برای هر متغیر درگیر در شرط معرفی می شود که انتخاب هر عضو دلخواه از این دامنه ها شرط را ارضا می کند. مجموعه این دامنه ها تمامی بردارهای ارضاکننده شرط را کشف می کنند. در بخش انتهايي اين مقاله نتايج مجموعه اي از آزمايشات نمايش داده شده است . اين نتايج نشان مي‏دهد كه در محدوديت هاي پيچيده احتمال شكست آزمون خودكار نرم افزار به شدت كاهش مي يابد.

 


دانلود مقاله