] دستگاه جریان ولتاژ٬ دستگاه تست عایقی٬ دستگاه پرایمری٬ ماشین آلات تست و راه اندازی
صفحه اصلی > امكانات فرانیرو > لیست تجهیزات تست و راه اندازی

لیست تجهیزات و ماشین آلات تست و راه اندازی

ردیف نام تجهیزات تعداد مشخصات فنی
1 دستگاه تست رله Omicron 3 جریان و ولتاژ AC و DC / فركانس، زاویه و ... سه فاز و شش فاز
2 دستگاه تست رله Freja 1 جریان و ولتاژ AC و DC / فركانس، زاویه و ... سه فاز
3 دستگاه تست رله Siemens 1 جریان و ولتاژ AC و DC / فركانس، زاویه و ... سه فاز
4 دستگاه تایم تست بریكر 5 TM1600
BT11
5 دستگاه پرایمری
(تزریق جریان اولیه)
6 Siemens 2000A
CPC100 2000A
6 دستگاه میكرو اهم متر 6 DV.Power 400A
Programma 600A
MOM200 200A
7 دستگاه تست عایقی میگر 8 Kyoritsu 3125
500- 5000V
250 - 1000 V
8 دستگاه تست زمین 3 BBC
9 دستگاه جریان و ولتاژ DC 3 150V AC , DC
7 A
10 دستگاه جریان و ولتاژ AC 5 2000V 3A
11 دستگاه مولتی تستر MK73 1 2000V AC
2000A AC
7500V Impuls
0 - 10A DC
12 دستگاه تست رله Sverker 1 0 - 300V AC, DC
100A AC
Timer , …
13 واریاك 8 0 - 240V 16A
0 - 240V 40A
14 آمپر متر چنگكی بزرگ و كوچك 20 0 - 400A AC,DC
0 - 600A AC
0 - 20A AC,DC
15 ولت متر دیجیتال 20 0 - 750V AC,DC
0 - 20A AC,DC
16 جعبه ابزار با ابزار كامل 12 VBM
17 لپ تاپ 2 Dell
D830 (Model)
Latitude
18 لپ تاپ 9 Dell
D830 (Model)
Latitude
19 های پاد
(دستگاه تست عایقی كابل و تجهیزات فشار قوی )
1 5 KV
20 دستگاه دشارژ باتری 1 Torkel 840